ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

Η ΧΩΜΤΕΚ, έχοντας ως γνώμονα τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, δημιούργησε και λειτουργεί μία μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών και εν γένει μή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο ΒΙΟΠΑ Κρυονερίου Αττικής. Εκεί, χρησιμοποιόντας τις κατάλληλες μεθόδους, γίνεται διαχωρισμός των διαφόρων υλικών σε ξεχωριστά ρεύματα και το καθένα από αυτά οδηγούνται σε πιστοποιημένους ανακυκλωτές. Παράλληλα, στον χώρο αυτόν, γίνεται και ανακύκλωση σημαντικού μέρους των υλικών τα οποία επαναδιατίθενται απ'ευθείας στην αγορά. Έτσι ελαχιστοποιείται η ποσότητα που οδηγείται σε απόρριψη ως μή αξιοποιήσιμο απόβλητο. Το 2019 η ΧΩΜΤΕΚ σημείωσε ποσοστό 86% κατα βάρος ανάκτησης υλικών προς αξιοποίηση. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό σημαίνει οτι 34.400 τόνοι αποβλήτων δεν κατέληξαν "για πέταμα" και προφανώς σημειώθηκε αντίστοιχη οικονομία σε φυσικούς πόρους. Τη διαδικασία αυτή ελέγχουν τρία διαφορετικά Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΣΑΝΚΕ, ΣΕΔΠΕΚΑΤ και ΑΝΑΚΕΜ), τα οποία πιστοποιούν εγγράφως την ορθή διαχείριση κάθε εισερχόμενης ποσότητας παρέχοντας την αντίστοιχη βεβαίωση.