ΑΡΧΙΚΗ

Η ΧΩΜΤΕΚ απευθύνεται σε ιδιώτες και επαγγελματίες προσφέροντας κάδους αποκομμιδής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε όλη την Αττική.

Διαθέτει αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο Κρυονέρι Αττικής οπου εκεί, με τα κατάλληλα μέσα,γίνεται ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των αποβλήτων με τρόπο απόλυτα φιλικό προς το Περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας παράγουμε ανακυκλωμένα αδρανή υλικά και φυτοχώματα τα οποία επαναδιαθέτουμε στην αγορά σε μικρά και μεγάλα τεχνικά έργα.

Με ίδια μέσα αλλά και με το πλήρες δίκτυο των συνεργατών μας αναλαμβάνουμε χωματουργικά έργα,εκσκαφές, κατεδαφίσεις,αποξηλώσεις και καθαιρέσεις κτηρίων.

Τέλος η ΧΩΜΤΕΚ διαθέτει οικιακό πετρέλαιο θέρμανσης με συνέπεια και επαγγελματισμό σε συμφέρουσες τιμές στους Δήμους Διονύσου,Κηφισιάς και Ωρωπού.

Καλέστε μας και γίνετε κι εσείς ένας από τους ευχαριστημένους,σταθερούς πελάτες μας!