ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η κατεδάφιση ενός κτηρίου,μικρού ή μεγάλου, απαιτεί υπευθυνότητα,τεχνογνωσία και φυσικά τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος διαφέρει κατα περίπτωση. Η εταιρεία μας εχεί φέρει εις πέρας με επιτυχία πλείστα έργα αποκομμίζοντας μεγάλη εμπειρία έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πιθανής δυσκολίας του εκάστοτε εγχειρήματος. Παράλληλα η ιδιόκτητη μονάδα μας διαχείρησης ΑΕΚΚ καθώς και η παροχή υπηρεσίας πολιτικού μηχανικού μας δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε έργα κατεδάφισης από το στάδιο της έκδοσης άδειας ως την τελική πιστοποίηση για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των μπάζων και την έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού.