ΧΩΜΑ ΚΗΠΟΥ

ΧΩΜΑ ΚΗΠΟΥ

Κηπόχωμα γης ,επιφανειακό, με ικανοποιητική αποστράγγιση και πολύ καλό αερισμό της ρίζας,  απαλλαγμένο από πέτρες και ξένα σώματα (<25mm).Αποτελεί βάση για κάθε εδαφικό μίγμα.Το χώμα ή το εδαφικό μίγμα μπορεί να σας παραδοθεί με ανατρεπόμενα φορτηγά ή σε μεγασάκκους και με χρήση γερανού να τοποθετηθεί ακριβώς στην τελική του θέση. Δυνατότητα εμπλουτισμού του με υλικά όπως: άμμος ποταμού,κοπριά,κομπόστ,ελαφρόπετρα κλπ.