ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΤΕΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΤΕΚ

Η ΧΩΜΤΕΚ παρέχει υπηρεσίες περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών σε πολύ προσιτές τιμές σε εταιρείες,επαγγελματίες και ιδιώτες έχοντας κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων προς όφελος του ανθρώπου.Η ειδίκευσή μας στον κλάδο αυτό μας επιτρέπει να εγγυηθούμε για το βέλτιστο αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας και ταυτόχρονα την πιο οικονομική λύση για τον πελάτη.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει  κατεδαφίσεις,καθαιρέσεις κτηρίων καθώς και πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες όπως εκσκαφές θεμελίωσης,διάνοιξη δρόμων,εκσκαφή χαντακιών-καναλιών κλπ.διαθέτοντας πλήρη γκάμα χωματουργικών μηχανημάτων.Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει καθώς και η πρωτοπορεία μας στη διαχείριση των παραγόμενων μπάζων μας επιτρέπουν να παρέχουμε υψηλού επιπέδου αποτελέσματα με προσοχή στη λεπτομέρεια και ταυτόχρονη οικονομία σε χρόνο και χρήμα.Οι ευχαριστημένοι μας πελάτες το πιστοποιούν,γίνετε ένας από αυτούς. 
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Παράλληλα με τη μίσθωση κάδου μπάζων παρέχουμε μηχανικά και χειρονακτικά μέσα για τη φόρτωσή τους. Καλέστε σήμερα για προσφορά και παραγγελία.
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Η ΧΩΜΤΕΚ αναλαμβάνει πολύ οικονομικά την επιχωμάτωση θεμελίων, επιφανειών,οικοπέδων και γηπέδων σε περιπτώσεις καθίζησης ή υψομετρικής διαφοράς.(π.χ. από το δρόμο ή το γείτωνα) και πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.Μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο δίνοντας τις επιθυμητές κλίσεις,δημιουργώντας αναβαθμίδες κλπ. Υπάρχει ποικιλία υλικών επιχωμάτωσης με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα από αυτά. Κλείστε σήμερα ραντεβού με εκπρόσωπό μας για επι τόπου εκτίμηση και προσφορά.
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
υπηρεσιες ΧΩΜΤΕΚ