Επιχωματωσεις

επιχωματωση

Η ΧΩΜΤΕΚ αναλαμβάνει πολύ οικονομικά την επιχωμάτωση θεμελίων, επιφανειών,οικοπέδων και γηπέδων σε περιπτώσεις καθίζησης ή υψομετρικής διαφοράς.(π.χ. από το δρόμο ή το γείτωνα) και πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.Μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο δίνοντας τις επιθυμητές κλίσεις,δημιουργώντας αναβαθμίδες κλπ. Υπάρχει ποικιλία υλικών επιχωμάτωσης με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα από αυτά. Κλείστε σήμερα ραντεβού με εκπρόσωπό μας για επι τόπου εκτίμηση και προσφορά.

Κωδικός Προϊόντος: ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ